Venedi Consulting - vedenie účtovníctva

Telefón +421 905 601 298

E-Mail venedi@venedi.sk

Účtovnícke služby

Spoločnosť VENEDI Consulting, s.r.o. sa zaoberá spracovaním finančného a mzdového účtovníctva, zastupovaním v daňových konaniach a voči orgánoch verejnej správy. Poistenie a prevzatie zodpovednosti za vykonané služby sú samozrejmosťou.

Spracovanie mzdového účtovníctva zahŕňa:

 • zúčtovanie miezd
 • mzdové výkazníctvo
 • personalistika

Zastupovanie:

 • v daňových konaniach
 • s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia
 • a verejnej správy

Spracovanie finančného účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • spracovanie priznaní DPH, KV, Dane z motorových vozidiel
 • spracovanie dane z nehnuteľností
 • spracovanie výkazov a hlásení ako napr. ŠÚ SR, NBS, ÚFT
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky
 • vyhotovenie výročnej správy