Venedi Consulting - vedenie účtovníctva

Telefón +421 905 601 298

E-Mail venedi@venedi.sk

Účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo, audítorstvo

Spoločnosť VENEDI Consulting, s.r.o. sa v r. 2005 transformovala z fyzickej osoby pôsobiacej od marca 1997. Špecializujeme sa na služby v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva. Hlavnou činnosťou je ekonomický servis zahrňujúci spracovanie finančného a mzdového účtovníctva. Prostredníctvom externých spolupracovníkov zabezpečujeme audit, daňové poradenstvo a právne služby. Zabezpečujeme služby pre oblasť stredného a západného Slovenska.

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Ponúkame vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva živnostníkom, malým, stredným a veľkým firmám. Zaručujeme svojim klientom úplnú diskrétnosť a mlčanlivosť o všetkých okolnostiach spolupráce a spracovávaných dátach. Využitie našich služieb pre Vás znamená výrazné zníženie nákladov na administratívu a istotu, že vedenie účtovníctva je spracovávané odborne a správne.
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Poskytujeme profesionálne daňové poradenstvo a spracovanie daňových priznaní ku všetkým daniam. Pomôžeme Vám optimalizovať vaše daňové povinnosti, dosiahnuť čo najvyššie daňové úspory a minimalizovať daňové riziká, zatiaľ čo Vy sa môžete plne venovať skutočným cieľom vášho podnikania. Výsledkom našej spolupráce bude maximálna návratnosť vašich investícií a zvýšenie hodnoty vášho podniku.

Nosné oblasti pôsobenia našich klientov:

  • Priemyselná a stavebná výroba
  • Výstavba, predaj a prenájom nehnuteľnosti
  • Veľko-maloobchod tovaru
  • Obchodovanie s cennými papiermi
  • IT odvetvie / E – commerce /
  • Reklamná a vydavateľská činnosť
  • Stavebná činnosť
  • Poistné maklérstvo